Onkologické registry
czech english

Publikace

Výsledky projektu CORECT jsou průběžně publikovány v zahraničních i českých odborných časopisech:

Registr CORECT je novým projektem navazujícím na klinické registry AVASTIN a ERBITUX. Níže proto uvádíme seznam publikací, které se týkají léčby kolorektálního karcinomu uvedenými léky:

  • Kubala, E., et al. Safety and effectiveness of bevacizumab in combination with chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer in elderly population: Updated results from a large Czech observational registry. ASCO 2010 Gastrointestinal Cancers Symposium, Orlando, USA, 22.–24. 1. 2010. (poster ke stažení: PDF soubor, 135 kB)
  • Vyzula, R., Brabec, P. Efektivita a bezpečnost léčby bevacizumabem u pacientů s mCRC. XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 22.–24.  4. 2010.
  • Slavíček, L., Benešová, V., Cahová, S., et al. Zkušenosti s podáváním bevacizumabu u mCRC u pacientů starších 65 let v ČR. XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 22.–24. 4. 2010.
  • Vyzula, R., Pavlík, T., Brabec, P., Klimeš, D., Dušek, L. Projekt Avastin - tříleté zkušenosti s léčbou Avastinem v České republice. XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 17.-19. 4. 2008