Onkologické registry
czech english

Analýzy registru CORECT

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. poskytuje účastníkům a partnerům projektu pravidelné reporty analyzující aktuální stav registru a výsledky diagnostiky a léčby. Tyto analýzy slouží jak pro průběžné sledování cílené léčby u pacientů s kolorektálním karcinomem, tak i jako podklady pro odborné publikace v odborných médiích a konferenční příspěvky. Veškeré analytické výstupy podléhají schválení odbornou radou projektu CORECT (viz dokument Pravidla pro využití dat klinických registrů vedených pod záštitou výboru ČOS ČLS JEP).

Publikace

Analytický report k 15. 9. 2015

Analytický report k 9. 3. 2015

Analytický report k 6. 10. 2014

Analytický report k 7. 4. 2014

Analytický report k 7. 10. 2013

Analytický report k 18. 3. 2013

Analytický report k 8. 10. 2012

Analytický report k 26. 3. 2012